Kas įtakoja valiutų kursus?

Užsienio valiutų kursai vaidina labai svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje. Jie daro įtaką tarptautinei prekybai, investicijoms, realiai įsipareigojimų vertei. Valiutos kursas – tai vienos valiutos kaina kitos (užsienio) valiutos atžvilgiu. Šiems kursams įtaką daro įvairūs veiksniai, o kiekvienas jų papildomai sąveikauja ir veikia vienas kitą.

Suprasti, kaip ir kodėl kinta valiutų kursai yra svarbu investuotojams, eksportuotojams ir importuotojams bei visiems, kurie turi įsipareigojimų ar turto užsienio valiuta. Tačiau valiutos kursai yra aktualūs visiems, nes neigiami pokyčiai gali paveikti importuojamos produkcijos kainą (pvz. naftos), kas turi tiesioginę įtaką kiekvieno asmens kasdienėms išlaidoms.

1. Palūkanų normos

Centriniai bankai nustato palūkanų normas, o jos yra pagrindiniai valiutų kursus lemiantys veiksniai. Kai šalis didina palūkanų normas, tai dažnai lemia didesnę investicijų, išreikštų ta valiuta, grąžą, kas pritraukia daugiau užsienio kapitalą. Todėl valiutos vertė pakilus palūkanų noormai paprastai didėja.

2. Infliacija

Maži infliacijos rodikliai prisideda prie šalies valiutos vertės didėjimo, nes jos perkamoji galia, palyginti su kitomis valiutomis, didėja. Šalyse, kuriose infliacijos lygis yra žemesnis, jų valiuta brangsta, palyginti su jų prekybos partnerių valiutomis.

3. Politinis stabilumas ir ekonominiai rodikliai

Užsienio investuotojai neišvengiamai ieško stabilių šalių, kurių ekonominiai rodikliai yra geri. Todėl politiškai stabilios ir ekonomiškai stiprios šalys įprastai turi stipresnes valiutas. Politinis nestabilumas, korupcija ir blogas finansų valdymas gali atgrasyti nuo investicijų, todėl valiutos vertė gali sumažėti.

4. Valstybės skola

Šalys gali turėti didelį biudžeto deficitą, kad apmokėtų viešojo sektoriaus projektus ir vyriausybės finansavimą. Tačiau didelė skola gali paskatinti infliaciją, padidinti investavimo ir skolinimo riziką bei sumažinti ekonomikos augimą ir stabilumą ilgajame laikotarpyje. Jei rinka prognozuoja, kad valstybės skola šalyje ir toliau didės arba išliks didelė, valiutos vertė gali sumažėti.

5. Prekybos balansas

Šalies prekybos balansas gerėja, jeigu jos eksportas yra didesnis ir kyla sparčiau negu importas. Dėl to padidėja pajamos, o tai lemia didesnę šalies valiutos paklausą (ir valiutos vertės padidėjimą).

6. Ekonomikos augimo skirtumas

Vienos šalies ekonomikos augimas, palyginti su kitos šalies ekonomikos augimu, gali turėti įtakos ekonomikos ir finansų sektoriaus tvirtumui ir stabilumui. Jei šalies ekonominiai rodikliai yra geri, ji pritrauks užsienio investicijų, todėl padidės jos valiutos paklausa, o tai savo ruožtu didina valiutos vertę.

7. Spekuliacija

Valiutų kursus taip pat gali įtakoti ir spekuliavimas. Jei spekuliantai ir kiti rinkos dalyviai tikisi valiutos kursų pokyčių, net jei jie nėra pagrįsti fundamentaliais veiksniais, tai gali įtakoti valiutos vertę trumajame laikotarpyje (paprastai manoma, kad ilgajame laikotarpyje spekuliavimas didelės įtakos valiutų kursams neturi).

8. Centrinio banko veiksmai

Centriniai bankai atlieka svarbų vaidmenį, nes jie gali koreguoti palūkanų normas ir įgyvendinti monetarinės (pinigų) politikos priemones, kurios gali sustiprinti arba susilpninti valiutą. Taikydami įvairius mechanizmus, pavyzdžiui, kiekybinio švelninimo (quantitative easing) ar intervencijos į valiutų rinkas, centriniai bankai gali įtakoti valiutų kursus.

9. Rinkos nuotaikos

Valiutų rinkoms (Forex) įtaką daro ir bendros rinkos nuotaikos bei jų pokyčiai. Rinkos nuotaikos gali būti grindžiamos naujienomis, noru prisiimti didesnę riziką ir panašiais veiksniais. Įprastai investuotojai ir kiti rinkos dalyviai, siekdami saugesnių investicijų ir vengdami papildmos rizikos, savo porfelyje turės didesnę dalį JAV dolerių ar eurų. Tuo tarpu esant geresnėms rinkos sąlygoms, investuotojai toleruos daugiau investicijų į besivystančias šalis.

Supratus įvairius valiutų kursus lemiančius veiksnius, galima suprasti kintančią valiutų rinkos dinamiką. Visi šie veiksniai yra susiję tarpusavyje ir dažnai daro įtaką vienas kitam, todėl Forex rinka yra labai sudėtinga ir nepastovi – joje valiutų kursų pokyčius, kurie daro įtaką valiutų keitimui, galime stebėti kiekvieną akimirką.