Ką reikia žinoti apie teikiamą paramą šilumos siurbliams oras vanduo įsigyti?

Ką reikia žinoti apie teikiamą paramą šilumos siurbliams oras vanduo įsigyti?

Parama šilumos siurbliams oras vanduo įsigijimui teikiama gyvenamojo namo (vieno, dviejų butų namo) arba buto daugiabučiame name savininkams. Šilumos siurblys oras vanduo turi būti įrengtas Letuvos Respublikoje, o pareiškėjas turi būti fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje.

Savininkas gali teikti paraišką finansinei paramai gauti ne daugiau kaip dviem šilumos siurbliams oras vanduo įsigyti ir įrengti viename pastate. Parama padengia iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o didžiausia paramos suma vienam šilumos siurbliui oras vanduo gali būti kiek daugiau nei 4 000 EUR.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas didesnės nei 3 kW šildymo galios šilumos siurblio oras vanduo įsigijimas ir įrengimas.

Subsidija teikiama eilės tvarka, kol bus išmokėtos visos biudžeto lėšos. Nustatyta, kad 2022 m. biudžete numatyta 7 mln. EUR kompensacijai išmokėti.

Pastato užbaigtumas – vienas svarbiausių paramos gavimo kriterijų

Parama šilumos siurbliams oras vanduo teikiama, atitinkantiems Reglamente dėl būtiniausių reikalavimų šilumos siurbliams oras vanduo nustatytus minimalius reikalavimus, įsigyti ir įrengti. Būtent šio tipo šildymo sistemai įsigyti skirta parama neteikiama oro kondicionieriams ar kitai šių reikalavimų neatitinkančiai įrangai įsigyti ir įrengti.

Pastato statyba turi būti baigta ir pastatas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpiau kaip 5 metus nuo kvietimo pateikti registracijos formą dienos.

Taip pat galite kreiptis gauti paramą šilumos siurbliams oras vanduo įsigyjimui, jei rekonstruojate, renovuojate pastatą. Šiuo atveju paramą galima gauti tik tuo atveju, jei pastatas yra 100 proc. užbaigtas. Jei statote arba rekonstruojate pastatą, rekomenduojama pateikti registracijos formą galutiniame statybos etape, po kurio bus nagrinėjama jūsų paraiška.

Kodėl turėtumėte pasinaudoti parama?

Paramos tikslas – užtikrinti, kad namai būtų statomi ir renovuojami tvaresniu būdu. Parama teikiama pastatų šildymui šilumos siurbliais, be to, ja siekiama pagerinti patalpų mikroklimatą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Parama šilumos siurbliams oras vanduo įsigijimui yra taikoma renovuojamiems būstams, bet ne sodo namams. Paramos tikslas – užtikrinti, kad namai būtų renovuojami tvaresniu būdu.

Parama gali būti naudojama tiek šilumos siurbliui įsigyti, tiek jo įrengimui, tiek eksperto atliktam energijos vartojimo auditui apmokėti. Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas prieš įrengiant šilumos siurblį.

Komentarai išjungti.